Mindfulness "omgaan met stress"

Een 8 weekse basistraining met het accent op leren omgaan met stress.

Geleefd worden, of je leven beleven

Velen van ons hebben het erg druk, er moet van alles en er komen van alle kanten prikkels op ons af. Iedereen kent momenten van niet aandachtig, niet Mindful, zijn. We zijn dan vergeetachtig, doen dingen op de automatische piloot. Het leven van alledag brengt voor veel mensen vaak onrust of stress met zich mee. Wil je dit patroon doorbreken, de balans hervinden en meer vrijheid ervaren dan is de Mindfulnesstraining wellicht iets voor jou. Sommigen komen om te leren ontspannen, anderen om beter met stressvolle situaties om te leren gaan, of om een leven met ziekte en pijn beter te leren hanteren. Het kernbegrip is acceptatie. Accepteer de dingen zoals ze zijn. Mild zijn voor jezelf en je oordelen loslaten komen aan bod. Leren dingen te laten, zoals ze zijn. Leren jezelf toe te laten zijn, precies zoals je bent. Hierbij past een actieve houding van opmerkzaam zijn. Je observeert vanuit een open, nieuwsgierige, vriendelijke houding de beweging van de geest en de gemoedstoestand en lichamelijke gewaarwordingen in je lichaam. Het bijzondere is dat de technieken die je aangeleerd krijgt, gemakkelijk zijn en altijd toegankelijk.Tevens wordt er veel aandacht besteed aan het integreren van aandacht in je dagelijks leven.

Mindfulness

leert je om op een oordeelvrije vriendelijke manier, je steeds bewust te zijn van wat er concreet speelt in het huidige moment. Door het bewustzijn van je lichaam, gedachten en gevoelens te vergroten neem je het leven meer in eigen hand. In het loslaten van verwachtingen en herinneringen ligt de kiem van innerlijke vrijheid. De ervaringen die zich aandienen in dit moment laten we komen en gaan, zoals een stroom van een rivier ook zo zijn eigen weg volgt en vindt. ”Yesterday is history, tommorow is a mystery, today is the day, that’s why we call it the present”

Het accent in deze training ligt op:

• Regie nemen over mijn eigen leven, in plaats van mijn leven laten bepalen door stressvolle gebeurtenissen.

• Wat gebeurt er in mijn lichaam als ik stilsta en mijn aandacht naar binnen richt

• Hoe herken ik de eerste signalen van stress/onrust in mijn lichaam

• Wat is mijn standaard reactie bij stress en hoe kies ik hoe ik wil reageren

• Hoe ga ik om met plezierige en onplezierige gebeurtenissen • Wat komt binnen en wat wil ik dat er binnen komt

• Hoe kan ik kiezen in omgaan met moeilijke situaties • Laat ik me leiden door mijn gedachten of bepaal ik zelf hoe ik mijn leven leef.

• Lijden = weerstand maal pijn, oftewel stress hoort bij het leven, hoe je ermee omgaat bepaal je zelf.

Ervaringen van deelnemers

Eerdere deelnemers rapporteerden: “meer rust, bewuster van mijn eigen gedrag, ik kan dingen gemakkelijker aanvaarden, het is zoals het is, meer ontspanning, rust in mijn hoofd , meer contact met mijn lijf en mijn gevoelens, bewustwording van hoe ik dingen doe, ik heb patronen leren herkennen, minder streng en milder voor mezelf, het lukt me beter om gedachten los te laten en ik kan beter schakelen”